Forskerforbundet ved Universitetet i Agder

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkårNyheter


Tilbake til oversikten

15.09.2020

Lønnsoppgjøret 2020 - Brudd i årets tarifforhandlinger i staten

Unio stat valgte mandag kveld å bryte lønnsforhandlingene med staten, og oppgjøret går nå til mekling. Forhandlingsleder for Unio Stat og leder av Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind, sier Unio var svært innstilt på å komme til enighet i år, men at dette ble umulig når staten ikke ville diskutere økonomien. Unio stat gikk til forhandlingsbordet med krav om reallønnsvekst for sine medlemmer, og et ønske om sentrale, prosentvise tillegg. Forhandlinger ble umulige når staten ikke ville diskutere sitt eget tallgrunnlag. Også YS, LO og Akademikerne har valgt å bryte forhandlingene med staten, og partene møter riksmekleren i begynnelsen av oktober. Fristen for å komme til en løsning er satt til 14. oktober.Tilbake til oversikten


.